11537587_10207480111859737_3846885949832479457_o

25.-30. juunil toimus Eestis rahvusvaheline loomaõiguslaste kogunemine Baltic Animal Rights Gathering 2015, kus osales ühtekokku 40 vabatahtlikku loomakaitsjat Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast.

Kuidas innustada rohkem noori vabatahtlikeks hakata? Milline peaks olema loomaõiguslike organisatsioonide suhe avalikkusega? Kuidas arendada vabatahtlike oskusi ja teadmis ja seeläbi ka oma organisatsioonide võimekust ja mõju? Taolisi küsimusi oli ürituse osalejatel võimalik arutada omavahel, jagades kogemusi ja teadmisi erinevate töötubade, arutelude ja loengute käigus. Ürituse programmi siduvaks juhtmõtteks oli ühendada sarnaste väljakutsetega vabatahtlikke ning arendada nende isiklikke oskuseid sellest lähtuvalt – seetõttu kasutati ürituse kavas vähem formaalseid õppeformaate nagu töötoad, arutelud ja ümarlauad, et luua võimalikult tugevad sidemed probleemistiku ja osalejate vahel.

10985369_10155745271770150_2670755375853146981_n

29. juunil korraldasid loomaõiguslased ka rahvusvahelise meeleavalduse karusloomafarmide keelustamise toetamiseks Balti riikides.

furdemo4

Loomakaitse temaatika on viimasel ajal muutunud Baltimaade noorte seas üha olulisemaks. Loomade õiguslik staatus on Eestis mitmest küljest veel lapsekingades, mistõttu on selle aasta Baltimaade ja Poola noorte vabatahtlikke kokkusaamine oluline sündmus – tulevaste aastatega on oodata kogu Euroopas loomaõiguslike küsimuste aktuaalsuse suurenemist ning selliste väljakutsetega saavad tegelema just praeguse aja noored. Omavaheliste sidemete tugevdamine, oskuste arendamine ja ühiste algatuste organiseerimine on kasulik ka osalejariikide ühiskondadele tervikuna.

Üritus toimus noortevahetuse programmi raames ja sai võimalikuks tänu Euroopa Liidu Erasmus+ programmi toetusele.

eu_flag-2015

Loomade Nimel korraldas rahvusvahelise loomaõiguslaste kogunemise