25. juulil esitas Karusloomafarmide Aretusühing Riigikogu Maaelukomisjonile petitsiooni, millega nõutakse karusloomakasvatuse keelustamise protsessi lõpetamist. Petitsioonile kirjutasid alla ka mitmed organisatsioonid ja äriühingud. Organisatsioon Loomade Nimel on algatanud üleskutse boikoteerida allakirjutanute tooteid, kuni nad on end väärinformatsiooni sisaldavast avaldusest avalikult distantseerinud.

Loomakaitsjad juhivad tähelepanu, et karusnahatootjate petitsiooni üleandmist tutvustavas pressiteates esineb eksitavat informatsiooni. Maaülikooli poolt Maaelukomisjoni palvel koostatud karusloomakasvanduste uuringust selgub, et Eesti farmides töötavaid inimesi on alla saja, mitte kakssada, nagu Aretusühing teada annab. Ka ei puutu keelustamise protsessi tuhatkond inimest, kes töötavad Soomes valitud erialal. Karusloomakasvatus ei ole keskkonnasõbralik valdkond; valdkonna keskkonnasõbralikuna reklaamimise on keelanud Inglismaa, Taani, Holland, Itaalia, Soome. Ka Maailmapank peab karusloomakasvatust üheks viiest kõige enam keskkonda reostavaks tööstusharuks.

Petitsioonile on alla kirjutanud allolevad organisatsioonid ja ettevõtted:

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (sh nõukogu esimees Andres Oopkaup ja juhataja Roomet Sõrmus),
Eesti Seakasvatajate Liit,
Eesti Põllumeeste Keskliit (sh president Tõnu Post),
Eesti Tõusigade Aretusühistu,
Eesti Lihaveisekasvatajate Selts,
Viru Lihaühistu,
Eesti Mesinike Liit,
Eesti Toiduliit,
Eestimaa Talupidajate Keskliit (sh peadirektor Kaul Nurm),
Eesti Jahimeeste Selts,
Rapla, Tartumaa, Põlvamaa, Järvamaa ja Virumaa põllumeeste liidud,
Ida-Virumaa Talupidajate Liit,
Albu valla esindajad,
Farmi Piimatööstus,
E-Piim,
Lightfood OÜ,
AS Dimedium,
PÜ Mahepiim,
Sagro,
Grüne Fee Eesti,
Kevili,
Kaska-Luige talu,
Anu Ait OÜ,
Lõuna Pagarid AS,
OÜ Estonia,
AS Tartu Agro,
Alltech Eesti OÜ,
Kehtna Mõisa OÜ,
KÜ Eramets,
Adavere Agro AS,
AS Väätsa Agro,
OÜ Kaiu LT,
MTÜ Kuldliiga Algatus

(Allikas: Riigikogu)

 

Loomade Nimel kutsub üles boikoteerima karusnahatootjate toetajate toodangut