vvSPACE

2015. aasta lõpus toimunud vegan väljakutse võib lugeda väga edukaks. Osalejaid oli peaaegu kaks korda rohkem kui eelmisel aastal ehk 1190 inimest. Nendest vastas tagasisideküsimustikule 314 inimest. Vastanute põhjal oli väljakutses osalejate seas veganeid ainult 18%, mis on positiivne näitaja. Enamuse jaoks kulges vegan väljakutse edukalt ja pooleli jättis selle ainult 12%. 24% osalejatest, kes varem veganid ei olnud, otsustasid ka edaspidi veganiks jääda ja osa otsustas loobuda lihast või selle tarbimist vähendada. See on väga rõõmustav tulemus, sest aitab pikas perspektiivis säästa märkimisväärselt loomi surmast ja kannatustest. Suur enamus osalejatest soovitaks vegan väljakutsest osa võtta ka sõpradel. Väljakutse näitab, et veganlus on muutumas üha populaarsemaks ja pärast väljakutset tekkis juurde palju uusi veganeid. Võtame arvesse esitatud ettepanekuid ja tagasisidet ning korraldame järgmisel aastal kindlasti veel suurema ja parema vegan väljakutse!

 Natuke statistikat:

Väljakutses osalenuid: 1190

Küsitluses osalenuid: 314

Sugu

Suur enamus (97%) väljakutses osalenutest olid naissoost.

Vanus

Vanuse poole pealt oli inimesi igasugustest vanusegruppidest, kuid kõige rohkem osalejaid jäi vahemikku 15–25 aastat.

vanus

 

Toitumine enne väljakutset

Enne väljakutsest osavõtmist oli enamus osalejatest segatoitlased. Kala või liha tarbisid 63% osalejatest. 19% olid vegetaarlased ja 18% olid veganid juba enne väljakutse alustamist.

enne väljakutset

Toitumine pärast väljakutset

Pärast väljakutset muutus pilt märgatavalt positiivsuse poole. Pärast väljakutse lõppu kavatses veganina jätkata tervelt 42%, mis tähendab, et veganite arv suurenes rohkem kui kaks korda. 29% osalejatest kavatses pärast väljakutse lõppu vähendada loomsete toodete tarbimist ja vaid 3% kavatses jätkata samamoodi nagu varem.

pärast väljakutset

 

Kas oli raske?

Üle poole vastajatest, 58% leidis, et veganism ei ole raske. 17% leidis, et veganism oli küll alguses keeruline, kuid läks hiljem lihtsamaks. 13% pidas veganismi raskeks ka pärast väljakutse lõppu ja 12% jättis väljakutse pooleli.

hinnang

Rohkem veganeid, vähem kannatusi! Vegan väljakutse tulemused