Vegan väljakutse 2017 kokkuvõte

2017. aasta novembris toimus neljandat korda Loomade Nimel, Eesti Vegan Seltsi ja Loomuse korraldatud vegan väljakutse, mis kutsus inimesi toitumisteabe, retseptide, infokirjade ja ürituste toel kuuks ajaks veganiks hakkama. Väljakutses osales 651 inimest ja 145 neist täitsid pärast väljakutse lõppu küsimustiku oma kogemuste kohta. Järgnevalt tutvustame väljakutses osalejate tagasisidet.

Vastajate keskmine vanus oli 30,1 aastat. Enamik vastajaid jäi vanusevahemikku 17-38. Valdav enamus (89,7%) vastajatest olid naised, 7,6% mehed ja 2,8% ei soovinud oma sugu määratleda. Enamik vastajaid elab Eesti suurlinnades:

Ligi pooled vastajad (47,6%) olid enne väljakutse alustamist segatoitlased. 14,5% vastajatest sõid eelnevalt kala, kuid mitte liha. 16,6% olid ovo-/laktovegetaarlased. Väljakutsest võttis osa ka veganeid (15,9% vastajatest). Lisaks märkisid mõned vastajad oma toitumiseks “peaaegu vegan”, näiteks mainiti, et süüakse mett.

Peamiselt kuulsid väljakutsest osavõtjad väljakutse toimumisest Facebooki kaudu. Leidus ka neid, kes kuulsid väljakutsest teiste kanalite kaudu, näiteks sõpradelt ja lähedastelt.

Põhjused, miks väljakutsega liituti, seostuvad peamiselt huviga veganluse vastu. Vastajate hulgas oli mitmeid, kes olid tahtnud juba mõnda aega veganlust proovida või püsivamalt veganiks hakata ning väljakutse andis selleks tõuke (oli ka neid, kes olid hiljuti juba veganlusega alustanud):

Kuna olen juba pikemat aega nagunii küllaltki vähe liha söönud ja tekkis tunne, et iganädalane hakkliha või kanakoib poekorvis on pigem harjumusest ja mugavusest, kui isust liha järele. Juustu-jogurtit-hapukoort-koorekastmeid tarbisin igapäevaselt, nendest loobumine tundus põneva väljakutsena. (N, 29, suurlinn)

Seejuures mainiti huvi vegan retseptide vastu:

Soovin lõpetada liha söömise ning soovisin meilile veganretsepte ja uusi allikaid, kust neid retsepte leida võib. (N, 24, suurlinn)

Mõned vastajad tõid väljakutsega liitumise põhjustena välja tervisega seotud asjaolusid:

Soovisin söömisharjumusi muuta tervise pärast. (N, 24, suurlinn)

Tegelen joogaga ja tahtsin teada saada, kas midagi muutub minu kehas, meeles, praktikas. (N, 35, suurlinn)

Mõni vastaja rõhutas loomade heaolu ja eetiliste aspektide olulisust:

Ei taha tappa loomi. (N, 38, suurlinn)

Väljakutsega liituti ka enese proovilepaneku eesmärgil. Veganlus tundus uue ja põneva väljakutsena:

Sest olin juba pikemat aega tahtnud teada kas suudan veganlusega hakkama saada. (N, 20, suurlinn)

Sest see on nii põnev ja kuna sellekohast infot ei kiputa palju jagama meedias. (N, 27, suurlinn)

Pea kõik vastajad teadsid enne väljakutset, kes/mis on vegan. Enam kui kahe kolmandiku vastajate jaoks oli tegu esmakordse osalusega vegan väljakutses, ligi kolmandik vastajaid on osa võtnud ka varasematel aastatel:

Pooled vastajad (49,7%) ei pidanud vegan väljakutset keeruliseks, vaid said hästi hakkama. 14,5% vastajaid leidis, et väljakutse algus oli raske, kuid hiljem läks lihtsamaks. 13,8% vastajate jaoks jäi veganlus jätkuvalt keeruliseks. 13,8% ei suutnud väljakutse lõpuni veganiks jääda, vaid loobusid väljakutse ajal. Lisaks leidus mõningaid vastajaid, kes olid väljakutse ajal peamiselt veganid, kuid mõnes erandolukorras sõid midagi loomset. Need juhused seostusid peamiselt perekondlike koosviibimistega ja/või toe puudumisega perekonna/lähedaste poolt. Paaril juhul põhjendati mõningate loomsete toodete jätkuvat tarbimist väljakutse ajal tervislike põhjustega.

Neil, kes leidsid, et kuu aega vegantoitu süüa oli keeruline, esinesid peamiselt järgmised raskused ja takistused:

a) Perekondlikud kogunemised, sealhulgas segatoitlastest perekonna ja lähedastega koos toidu valmistamine ja söömine ja/või perekonna toe puudumine veganiks hakkamisele:

Kuna peres on veel teisigi, kes ei plaaninud minuga koos seekord alustada, siis erinevate toitude valmistamine oli alguses veidike keerulisem, aga mitte ületamatu. (N, 44, välismaa)

Alguses oli keeruline, kuna perekond ei tahtnud sellest kuuldagi, nende arvates peab sööma liha ja muud loomset et “vitamiine saada”. (N, 17, maapiirkond/küla)

b) Menüü planeerimise ja söögitegemise tajutud keerukus ja ajakulu, vegan (valmis)toodete ja roogade piiratud kättesaadavus (poodides ja söögikohtades) ja uue toitumisviisi sobitamine kiire elutempoga (sh töö ja tööalaste kohustustega):

Tööl käies ei jäänud vajalikku aega läbi mõelda, süüa teha ja kõiki päevi veganina toituda. (57, suurlinn)

Liiga kiire eluviis ja ei jõua planeerida toitumist. Kui on konverentsid näiteks, siis ei saa seal valida ja kui pikk päev vaja vastu pidada ja toit laual, siis söön. (N, 31, maapiirkond/küla)

Tööl lõunakohtades ei pakuta vegan toite. Pidevalt toidu kaasa tegemine oli tülikas. (N, 36, suurlinn)

c) Raskused tervisliku ja täisväärtusliku veganmenüü koostamisel ning teadmatus selles osas, milliseid liha- ja piimatooteid taimsetega asendada:

Toidust piisava koguse vajalike ainete kättesaamine. (N, 19, suurlinn)

Toiduained kallid, ei osanud midagi liha asemele panna. (N, 20, suurlinn)

d) Tootesiltide lugemise tülikus ning ootamatult avastatud loomsed koostisained toodetes, mida peeti taimseteks:

Väga paljudes toiduainetes on sees või, muna, vadakupulbrid jms. Kohati on väga raske leida nt midagi snäkiks, mis oleks odav. (N, 18, maapiirdkond/küla)

e) Hinnatundlikkus:

Viljandis on väga raske ja kallis leida midagi. Ma ei suuda süüa läätsesid, kikerherneid ja väga ube, soja samuti mitte seega valku on väga raske kätte saada kuskilt (N, 27, väikelinn)

f) Vähene söögitegemise oskus ja/või harjumus valmistada toitu loomsetest koostisainetest:

Harjumatus ning oskamatus kokata. Olen nii harjunud sööma loomset toitu, et ei suutnud kõige jaoks asendust välja mõelda ning osa toiduaineid, nt piim, satuvad poes toidukorvi automaatselt. Lisaks pole ma osav toiduvalmistaja, seega paljud valmistatud toidud maitsesid (enda süül) kehvasti 🙂 harjutamise asi. (N, 24, suurlinn)

g) Isu loomsete toitude järele ja/või vegantoidu pidamine üksluiseks või vähetoitvaks:

Raske oli teine nädal, kus tekkisid isud, kui olin väsinud või tujust ära. (N, 28, suurlinn)

Väga magedaks muutus toitumine. (N, 58, maapiirkond/küla)

29,7% vastajaid märkis, et jäävad peale väljakutset veganiks (see protsent sisaldab ka neid, kes juba enne väljakutse algust veganid olid). 17,2% plaanib hakata ovo- ja/või lakto-vegetaarlaseks. 20,7% lubas vähendada loomsete toodete tarbimist, 7,6% plaanib loobuda lihast, kuid süüa kala ning vaid 3,4% kavatseb pöörduda tagasi segatoitluse juurde. Lisaks kirjutas 31% vastajatest küsimusele toitumisviisi kohta peale vegan väljakutset vaba vastuse. Näiteks mainiti, et otsust edasise toitumise kohta pole veel tehtud, et plaanis on praegusest toitumisviisist tasapisi veganluse poole liikuda või et jätkatakse üksikute loomsete toodete tarbimist.

Veganiks jäämise põhjuseid oli ülekaalukalt kolm: loomad, tervis ja keskkond (vastajatel oli võimalus valida nendest kolmest põhjusest üks või rohkem ja/või lisada vaba vastus).

Need, kes veganina ei jätka, põhjendasid otsust järgmiste asjaoludega:

a)      Vegantoitumisega kaasnenud ebameeldivused segatoitlastest pereliikmetega, perekonna toetuse puudumine
b)      Leiti, et vegantoitumine nõuab liigselt aega ja planeerimist ning et vegantoitu on poodidest ja söögikohtadest keeruline leida, mistõttu on veganlus keeruline, eelkõige kiire elutempo puhul
c)      Vähene söögitegemisoskus
d)      Veganina on keeruline käia väljas söömas segatoitlastest sõprade ja töökaaslastega
e)      Maitse-eelistus: (mõningaid) loomseid tooteid on raske asendada, kuna pole leitud maitse poolest konkureerivaid vegantooteid

Siiski tõid mitmed loobujad välja, et nad soovivad veganluse poole liikuda järk-järgult ning vähendavad peale väljakutset loomse toidu osakaalu menüüs.

Enamik vastajaid leidis, et nende teadmised suurenesid tänu vegan väljakutsele:

 

Eelkõige peeti väljakutse jooksul kasulikuks korraldajate poolt saadetud retsepte. Samuti mainiti olulise infona toitumisalast teavet (vegantoidust saadavad toitained ning veganitele olulised toidulisandid), infot loomade olukorra ja kohtlemise kohta loomatööstuses ning infot selle kohta, milliste taimsete saadustega liha asendada.

Vastajad oleksid soovinud veelgi enam retsepte ning samuti rohkem infot vegantoitumise ja tervise kohta.

Vegan väljakutse 2017: uued veganid ja palju veganluse poole liikujaid