2014. aasta novembrikuus korraldatud Loomade Nimel ja Eesti Vegan Seltsi vegan väljakutset võib pidada väga edukaks. Osalejaid oli 700 inimest, kellest veganeid oli ainult 15%. Enamuse jaoks kulges vegan väljakutse edukalt ja pooleli jättis selle ainult 17%. 30% osalejatest, kes varem veganid ei olnud, otsustasid ka edaspidi veganiks jääda ja 42% otsustas loobuda lihast või selle tarbimist vähendada. See on väga rõõmustav tulemus, sest aitab pikas perspektiivis säästa märkimisväärselt loomi surmast ja kannatustest. Suur enamus osalejatest soovitaks vegan väljakutsest osa võtta ka sõpradel. Võtame arvesse esitatud ettepanekuid ja tagasisidet ning korraldame järgmisel aastal kindlasti veel suurema ja parema vegan väljakutse!

Hindamaks väljakutse mõju, palusime täita osalejatel küsimustiku. Tagasiside saime 80lt inimeselt, mis moodustab veidi üle 10% kogu osavõtjatest. Üle poole vastajatest olid vanuses 15-25. Üle 35 aasta vanuseid osalejaid oli 15%. Samas leidus ka vanemaid osalejaid (60-aastaseid).

Väljakutse osutus populaarsemaks naiste seas, kes moodustasid osavõtjatest 80%.

Umbes pooled vastanutest olid Tallinnast, 20% protsenti Tartumaalt, 10% ei elanud eestis. Ülejäänud osalejad jaotusid küllaltki võrdselt ülejäänud maakondade vahel.

On rõõmustav, et enamus osalejatest olid veganismi jaoks uued inimesed. Üle poole osalejatest olid lihasööjad. 32% ei tarbinud liha, aga tarbisid mune või piima. Veganeid osales 14%.

toitumine

Peamiselt saadi väljakutsest teada Facebooki vahendusel.

Suur enamus osavõtjatest teadis juba varem, mida veganlus endast kujutab.

57% protsenti osalejatest ütles, et vegan olla ei olnud väga keeruline ja väljakutse kulges suhteliselt libedalt. 18% leidis, et alguses tundus veganlus raske, aga ajaga läks lihtsamaks. Keerulisemate punktidena mainiti väljas söömist ja seltskonnaga söömist. See näitab, et sageli takistab veganismi levikut ka harjumatus. Siiski oli arvestatav (25%) ka nende hulk, kelle arvates oli veganlus raske või kes väljakutse sootuks pooleli jätsid.

raskus

Põhjuseid, miks väljakutsega liituti, oli mitmeid. Üheks levinud põhjuseks oli soov end proovile panna. Teiseks levinud põhjuseks oli juba eelnev huvi teema vastu ja soov sellest rohkem teada saada. Levinud põhjuseks oli ka loomadest hoolimine. Samuti mainiti soovi saada uusi põnevaid retsepte.

47% vastanutest kavatseb veganiks jääda ka edaspidi (kui lahutada maha 15%, kes olid veganid ka enne, jääb uusi veganeid 30%). 23% kavatsevad loomsete toodete tarbimist tulevikus vähendada. 19% kavatsevad loobuda lihast (või jätkata lihast hoidumist).

edaspidi

Kõige levinum põhjus, miks inimesed otsustasid veganina jätkata, on loomadest hoolimine. Tähtis põhjus oli ka tervislikkus. Mõnevõrra vähem mainiti keskkonnasäästlikkuse põhjust.

Veganiks jäämise takistustena toodi välja muret tervise pärast, kuidas saada kätte kõik vajalikud toitained, ajapuudust, raskendatud väljas söömist, sotsiaalne surve, pere, rahalist aspekti.

Enamusel inimestest (65%) suurenesid teadmised veganlusest. 35% olid teadlikud juba varem.

Vegan väljakutse kokkuvõte: uued veganid ja teadlikkuse tõus veganismist