admin Archive

Palvekiri karusloomakasvatuse toetajatele

Juuli viimasel nädalal andsid Karusloomakasvatajate Aretusühingu juhatuse liikmed Aado Oherd ja Leander Pragi riigikogu maaelukomisjonile üle petitsiooni, milles nõutakse karusloomakasvatuse keelustamise protsessi lõpetamist. Petitsioonile andsid oma allkirja 54 põllumajandusettevõtet, seltsi ja ühingut. Täpne nimekiri SIIT!

Karusnaha tootmine on julm ja ebavajalik tööstusharu, mille koht pole kaasaegses ühiskonnas! Värskemad teadusuuringud väidavad, et karusloomakasvatustes pole võimalik tagada loomade heaolu. Võttes arvesse karusloomafarmide suurt problemaatilisust, leiame, et ainus lahendus on farmide keelustamine. Kutsume üles kirjutama allakirjutanud firmadele, et avaldada nördimust julma ja ebavajaliku tööstusharu toetamise üle. Lisaks kutsume üles boikoteerima allkirjutanud firmade toodangut, kuni nad on end väärinformatsiooni sisaldavast avaldusest avalikult distantseerinud.

Kui nõustud, et karusloomafarmid ei peaks Eestis lubatud olema, kopeeri allolev kiri ja saada see allakirjutanud organisatsioonidele. Nimekiri meiliaadressidega asub pärast kirja. 

———————————————-

Tere

Pöördun teie poole, kuna olete allkirjastanud Riigikogu esimehele ja maaelukomisjoni esimehele suunatud petitsiooni, milles nõuate karusloomakasvatuse keelustamise protsessi lõpetamist Riigikogus.

Tarbijana ning karusloomakasvatuse keelustamise pooldajana soovin avaldada sügavat pettumust, et olete otsustanud toetada julma ja Eesti mainet kahjustava majandusharu püsimist ajal, mil üha enam Euroopa riike liigub karusloomakasvatuse keelustamise suunas. Leian, et metsikute liikide pidamine tehistingimustes üksnes karusnaha tootmise eesmärgil on vale.

Sama arvamust jagab TNS Emori 2014. aasta andmetel 58% eestimaalastest. Ühtlasi andis üle 10 000 inimese oma toetuse karusnaha keelustamisele, allkirjastades 2015. aastal samasisulise Riigikogule esitatud petitsiooni. Karusloomakasvatus on eetilistel põhjustel juba täielikult või osaliselt keelatud Inglismaal, Põhja-Iirimaal, Austrias, Horvaatias, Hollandis, Sloveenias, Bulgaarias, Taanis, Šveitsis, Rootsis, Itaalias, Uus-Meremaal ja mujal. Vastavasisulist seadusandlust kaalutakse parasjagu Belgias, Saksamaal ja Tšehhis. Keelustamist toetab ülekaalukalt ka nimetatud riikide üldsus. Karusloomakasvatus on majanduslikult marginaalne ning keskkonda saastav tegevusala, mis ei ole kooskõlas ühiskonna, sealhulgas ka teie klientide väärtustega.

Ülalolevat silmas pidades soovin teatada, et keeldun teie ettevõtte tooteid ostmast senikaua, kuni te pole oma seisukohta kõnesolevas küsimuses muutnud ja karusloomakasvatuse keelustamise protsessi lõpetamist toetava petitsioonile antud toetusest avalikult loobunud.

Lugupidamisega

(Sinu nimi)

———————————————-

Kirjasaajad: info@epkk.ee; agri@hkscan.com; info@eptk.ee; estpig@estpig.ee; eesti.lihaveis@gmail.com; Jakobi.einar@gmail.com; info@mesinikeliit.ee; info@toiduliit.ee; kalle@taluliit.ee; ejs@ejs.ee; rto@hot.ee; ttl@kodu.ee; pltl@estpak.ee; jarvatu@gmail.com; info@ivtl.ee; albu.vald@albu.ee; piim@farmi.ee; epiim@epiim.ee; info@airan.ee; info@dimedium.ee; info@sagro.ee; info@grynefee.ee; kevili@kevili.ee; anu@anuait.ee; lounapagarid@lounapagarid.ee; oyest@estpak.ee; info@tartuagro.ee; ppuskar@alltech.com; juhataja@kmoy.ee; eramets@eramets.ee; adavere@agro.ee; info@vaatsaagro.ee; vaatsaagro@vaatsaagro.ee; lenno.link@trigondairy.com; info@loomadenimel.ee

Loomaõiguslased alustasid karusloomafarme toetavatele organisatsioonidele suunatud kirjakampaania

Organisatsioon Loomade Nimel algatas täna karusloomakasvatust pooldavatele ettevõtetele suunatud kirjakampaania. Tarbijaid kutsutakse üles saatma kirju ettevõtetele, kes toetavad karusnahatööstust, palvega oma seisukoht ümber vaadata.

25. juulil esitas Karusloomafarmide Aretusühing Riigikogu Maaelukomisjonile petitsiooni, millega nõutakse karusloomakasvatuse keelustamise protsessi lõpetamist. Petitsioonile andsid oma allkirja 54 põllumajandusettevõtet, seltsi ja ühingut. Organisatsioon Loomade Nimel on algatanud üleskutse boikoteerida allakirjutanute tooteid, kuni nad on end väärinformatsiooni sisaldavast avaldusest avalikult distantseerinud. Lisaks kutsutakse tänasest kodanikke üles avaldama oma nördimust petitsioonile allakirjutanud organisatsioonide suhtes kirja teel.

Loomaõiguslased juhivad tähelepanu, et karusnahatootjate petitsiooni üleandmist tutvustavas pressiteates esineb eksitavat informatsiooni. Maaülikooli poolt Maaelukomisjoni palvel koostatud karusloomakasvanduste uuringust selgub, et Eesti farmides töötavaid inimesi on alla saja, mitte kakssada, nagu Aretusühing teada annab. Ka ei puutu keelustamise protsessi tuhatkond inimest, kes töötavad Soomes valitud erialal. Karusloomakasvatus ei ole keskkonnasõbralik valdkond; valdkonna keskkonnasõbralikuna reklaamimise on keelanud Inglismaa, Taani, Holland, Itaalia, Soome. Ka Maailmapank peab karusloomakasvatust üheks viiest kõige enam keskkonda reostavaks tööstusharuks.

“Karusloomakasvatus on julm ja ebavajalik tööstusharu, kus metsloomad peavad veetma oma elu väikestes puurides ja surema luksustoote nimel. Tarbijatel on õigus teada, millised ettevõtted karusloomakasvatust toetavad, ja väljendada selles küsimuses tarbijana oma seisukohta. TNS Emori läbiviidud uuringu kohaselt ei poolda karusloomakasvandusi 58% eestimaalastest. Ettevõtjatel tasuks järgi mõelda, kas ja miks soovitakse end siduda nii ebavajaliku ja vägivaldse tööstusharuga nagu karusloomakasvatusega,” sõnas Loomade Nimel pressiesindaja Anita Jürson.

Veebilehekülg, mille kaudu saab saata kirja kõigile allakirjutanud organisatsioonidele: www.loomadenimel.ee/karusnahalugu

Lisainfo:

info@loomadenimel.ee

Anita Jürson

+372 53880533

Пресс-релиз: Сделанные тайно видеозаписи вновь разоблачают обратную сторону звероферм

Свежие видеокадры со зверофермы в Карьякюла вновь проливают свет на правящие там порядки. Обнародованный организацией Loomade Nimel видеоматериал отснят летом и осенью 2014 года на ферме в Карьякюла, где разводят лис. На этот раз в центре внимания объектива видеокамеры оказались лисята, которые были засняты после отделения от родителей и позднее до периода убоя.

«Наблюдать за лисятами на этой видеозаписи – зрелище действительно удручающее. Сразу же возникает вопрос: почему лисят отняли от их матерей и почему они должны жить в клетке? – прокомментировала видеозапись пресс-секретарь Loomade Nimel Анита Юрсон. – Мало того, что вся жизнь этих диких животных проходит в неестественной среде, так ещё и жизнь эта весьма коротка. Их убивают в полугодовалом возрасте, когда они по сути ещё дети. В наши дни натуральный мех не является предметом необходимости, он стал скорее символом роскоши. Мы считаем, что выращивание животных и последующее их убийство с целью получения меха совершенно недопустимо», – резюмировала Юрсон.

Впервые тайные видеозаписи со зверофермы в Карьякюла были представлены общественности в прошлом году. В тот раз, помимо наличия бросающихся в глаза увечий у животных, привлекло внимание также несоблюдение экологических правил и то, что норок и енотовидных собак содержали без соответствующего на то разрешения.

21 ноября в 14.00 перед зданием Рийгикогу Loomade Nimel проведёт акцию в поддержку запрещения звероферм, принять участие в которой могут все желающие. Одновременно с этим НКО Loomus передаст Рийгикогу меморандум, после получения которого парламент обязан в течение трёх месяцев вынести на обсуждение возможность запрещения звероферм.

Защитники прав животных ходатайствуют о запрещении звероводческих хозяйств по этическим причинам, как это сделали другие страны. Под двумя петициями за запрет звероферм поставили свои подписи 10 000 человек. Также по данным социологического исследования, проведённого фирмой Saar Poll, более половины жителей Эстонии не поддерживает разведение диких животных только ради получения меха. Зверофермы полностью запрещены в Великобритании, Австрии, Хорватии, Нидерландах, Македонии, Бразилии, Боснии и Герцеговине, а также в Словении.

Контакт:

info@loomadenimel.ee

Anita Jürson

+ 372 53 880 533

Press release: Undercover footage exposes the Estonian fur industry once again

New footage from the Karjaküla fur farm, the biggest of its kind in the Baltics, sheds light on the conditions of intensive fur farming. The video material published by Estonian animal rights organization Loomade Nimel was shot in the summer and autumn of 2014. The investigation focuses on fox cubs who were filmed first after separation from their mothers and afterwards before the killing season.

“Seeing the cubs is indeed heartbreaking. Inevitably you cannot help but think: why are they separated from their mothers and why do they have to grow up in a cage?” says Anita Jürson, the spokesperson for Loomade Nimel. “In addition to spending their lives in an unnatural environment, they are also killed at an early age. Fur is in no way essential to us, it is rather a luxury item. We find raising and killings animals for fur unacceptable and tolerating this shows our disregard for animals.”

For the first time, undercover footage from Karjaküla fur farm reached the public last year. Then, the attention was focused on the gruesome injuries and the fact that Karjaküla was keeping minks and raccoons without a licence and wasn’t abiding environmental regulations.

On the 21st of November Loomade Nimel will organize a support demonstration in front of the Parliament to show support for a ban on fur farmins.  At the same time, the animal advocacy NGO Loomus will present the Parliament with a citizen initiative proposal to ban fur farms that will have to be discussed by the Parliament within 3 months.

Loomade Nimel supports the ban on fur farms on ethical grounds. More than 10 000 people have signed the petition to ban fur farms. According to a recent poll, over half of the population (59%) doesn’t support raising wild animals solely for fur.

Contact us:

info@loomadenimel.ee

www.loomadenimel.ee/karusnahalugu

Pressiteade: Salaja filmitud video paljastab taaskord Eesti karusloomakasvatuse telgitaguseid

lapsekohtVärsked kaadrid Karjaküla karusloomafarmist toovad uuesti päevavalgele seal valitsevad tingimused. Organisatsiooni Loomade Nimel äsjaavaldatud materjal on filmitud 2014. aasta suvel ja sügisel Karjaküla rebasefarmis. Seekord on video keskmes emadest lahutatud rebasekutsikad, keda filmiti pärast eraldamist ning hiljem enne tapmisperioodi.

“Väikeste kutsikate nägemine selles videos on tõepoolest kurvastav. Paramatult tekib küsimus: miks nad on oma emadest lahutatud ja miks nad peavad üles kasvama puuris?” kommenteerib videot Loomade Nimel pressiesindaja Anita Jürson.  “Lisaks sellele, et nende metsloomade elu möödub ebaloomulikus keskkonnas, on see ka väga lühike. Nad tapetakse pooleaastaselt, kui nad on sisuliselt alles lapsed. Karusnahk pole tänapäeval kuidagi enam hädavajalik, pigem on see muutunud luksusesemeks. Leiame, et loomade kasvatamine ning tapmine karusnaha saamiseks on vastuvõetamatu, ja selle sallimine näitab meie hoolimatust loomade vastu.”

Esmakordselt jõudsid salaja filmitud kaadrid Karjaküla farmist avalikkuseni eelmisel aastal. Toona pälvisid enim tähelepanu loomade silmatorkavad vigastused ning asjaolud, et Karjaküla karusloomafarm kasvatas sellel ajal minke ning kährikuid ilma tegevusloata, eiratest keskkonnanõudeid.

21.novembril kl 14:00 korraldab Loomade Nimel Riigikogu ees toetusavalduse karusloomafarmide keelustamisele. Samaaegselt annab MTÜ Loomus Riigikogule üle märgukirja, millest lähtuvalt peab Riigikogu karusloomafarmide keelustamist kolme kuu jooksul arutama hakkama.

Loomaõiguslased taotlevad teiste riikide eeskujul Eestis karusloomafarmide keelustamist eetilistel põhjustel. Kahele karusloomakasvatuste keelustamist pooldavale petitsioonile on alla kirjutanud 10 000 inimest. Lisaks ei toeta Saar Poll OÜ avaliku arvamuse uuringu kohaselt enamik eestlastest metsloomade kasvatamist ainult karusnaha saamiseks. Tänaseks on karusloomafarmid täielikult keelustanud Suurbritannia, Austria, Horvaatia, Holland, Makedoonia, Brasiilia, Bosnia ja Hersogoviina ja Sloveenia.

Video Karjaküla karusloomafarmist: kliki siia!

Kampaania Karusnaha Lugu veebileht: kliki siia!

Lisainfo:

info@loomadenimel.ee

Loomade Nimel pressiesindaja:

Anita Jürson

anita@loomadenimel.ee