Mercy for Animals (MFA) vabatahtlik Caroline Sanchez annab meile ülevaate kanade intelligentsusest.

Sageli võib kuulda inimesi vaidlemas selle üle, kumma laps on targem. Või kumma koer on targem. Hiljutine uuring näitab aga, et kanad võivad olla neist mõlemast intelligentsemad.

Christine Nicol, kes on loomade heaolu professor Bristoli Ülikoolis ja antud uuringu juht, väidab, et kanad on võimelised kasutama matemaatilist mõtlemist ja loogikat, numbrite tundmiseks, enesekontrolliks ja isegi algeliseks strukturaalseks ehituseks. Lastel ei arene need omadused välja enne neljandat eluaastat.

„Viimase 20 aasta uuringud on näidanud, et neil on kõrgelt arenenud tajuvõimed, võime mõelda, teha järeldusi, kasutada loogikat ja teha plaane tulevikuks,“ ütles Nicol kanade kohta. Lisaks selgus Nicoli uurimusest, et kanad võisid ära tunda numbreid kuni viieni ja olid suutelised ülekantavateks järeldusteks (nt. kui A on suurem kui B ja B on suurem kui C, siis A on järelikult suurem kui C).

Ent selle asemel, et olla intelligentsete indiviididena austatud, sunnitakse kanad tänapäeva tööstuslikus loomakasvatuses elama trööstitut elu. Munakanad topitakse näiteks väikestesse traatpuuridesse, kus nad ei saa sirutada oma tiibu, ringi liikuda ega sooritada loomuomaseid tegevusi nagu tolmuvannide võtmine või õrrel istumine. Neid koheldakse pelgalt kui tootmisvahendeid, arvestamata mingilgi määral nende füüsilise ja emotsionaalse seisundiga.

Mõistagi on kõik loomad võimelised tundma kannatusi ja seetõttu ei peaks intelligentsus määrama looma õigust elada vabana ebavajalikust julmusest. Parim viis päästa kanu ja teisi loomi piinarikastest eludest on lihtsalt nad oma toidutaldrikult välja jätta. Täpsemat informatsiooni üleminekust humaansele vegan toidusedelile võib leida näiteks leheküljelt www.choosveg.com . Munavabasid küpsetusretsepte vaata nt. siit: www.veganbaking.net , www.taimetoit.ee , http://veganmaailm.com/avaleht/

Allikas: http://www.mfablog.org/2013/06/why-did-the-chicken-cross-the-road-to-get-her-diploma.html

Miks kana läks üle tee? Ta läks oma diplomile järgi