Schopenhauer ja loomade õigused

Schopenhauer ja loomade õigused

Kanti kriitika Arthur Schopenhauer Väljavõte teosest “Moraali alustest”   Kanti eetika ülima moraaliseaduse edasiarendamine   Teadupärast sõnastas Kant oma ülima moraaliseaduse kategoorilise imperatiivi veel ühel teisel, hoopis teistsugusel kujul, kus ta ei väljenda seda kaudselt nagu esimeses käitumisjuhisena, vaid otseselt [1]. Alates leheküljelt 63,