Tänapäeva ühiskonnas eiratakse loomade põhilisi huve (nt. elada, olla vaba kannatustest ja käituda liigiomaselt) väga paljudes valdkondades. Loomade kasutamine ja väärkohtlemine on nii sügavalt juurdunud meie kultuuri, et seda võetakse iseenesestmõistetavana. Loomade huve eiratakse peamiselt järgmistes valdkondades:

1) Loomade söömine

Loomade vaatlemine toiduna on laiaulatusliku loomadevastase vägivalla peamine põhjus. Loomade kasvatamine kitsastes farmitingimustes, hiljem nende transportimine ja tapmine tapamajas näitab, et me ei võta arvesse, et ka need loomad on tundevõimelised indiviidid nagu nt meie lemmikloomad kassid ja koerad.

2) Karusnaha tootmine

Iga aasta kasvatatakse ja tapetakse karusnaha tootmiseks maailmas üle 50 miljoni looma. Pärast lühikest elu stressirohketes tingimustes tapetakse karusloomad gaasi või elektrilöögi abil. Meie ühiskonnas on karusnahk täiesti ebavajalik luksustoode, mistõttu peetakse karusnahatööstust sageli üheks julmemaks loomade kasutamise vormiks.

3) Loomade peal katsetamine

Loomkatsed kujutavad endast sageli niivõrd julma loomade kohtlemist, et loomkatsetevastaste liikumiste ajalugu ulatub juba 19. sajandisse. Loomkatseid tehakse erinevates valdkondades, kuid nende peamine sisu on sama: loomad peavad osalema tihti piinarikastes eksperimentides ja seejärel nad tapetakse.

4) Loomade kasutamine meelelahutuses

Kõikidest loomade kasutamise eesmärkidest on kõige triviaalsem ehk meelelahutus. Ometi peab inimeste meelelahutuse tarbeks kannatama ja vahel isegi surema arvestatav hulk loomi. Loomi kasutatakse meelelahutuseks tsirkustes, härjavõitlustes, loomaaedades, delfinaariumides jpt kohtades.