Läti loomaõiguslased organisatsioonist “Dzīvnieku brīvība” avalikustasid fotod ja videod kolmest AS Balticovo kanamunafarmist, kus toodetakse mune, mida müüakse ka Eesti toidupoodides. Materjalidelt on näha kanade väärkohtlemist ja kohutavaid pidamistingimusi.

2016. aasta septembris jäädvustasid loomaõiguslusaktivistid kanade pidamistingimusi kolmes Läti farmis: Madonas, Daugavpilsis ja Iecavas.  Šokeerivas videomaterjalis on näha kohutavates tingimustes peetavaid loomi – kanad on haiged, vigastatud ja kaotanud suure osa oma sulestikust. Samuti on näha surnud loomi, kes on jäetud koos elavate kanadega puuridesse vedelema ja kelle kehad on juba hakanud lagunema. Loomadel on verd imevad parasiidid ja enamikel neist on nokk osaliselt amputeeritud. On näha, et loomi peetakse puurides kitsastes tingimustes ning nad ilmutavad tüüpilisi stressiilminguid: nokivad üksteist ja puure.

„Munakanade pidamine puurides on üks julmematest praktikatest tänapäeva põllumajanduses ja paraku pole alust arvata, et Eestis oleks olukord kuidagi parem. Sellistes puurides toodetud munad on ebaeetiline toode, mis on vastuolus ühiskonna väärtushinnangutega,“ kommenteerib  materjali organisatsiooni Loomade Nimel pressiesindaja Anita Jürson. „Puurides puudub kanadel võimalus loomuomaselt käituda. Nad veedavad kogu elu metallist traatpõrandal keset müra, kitsikust ja tolmu. Kanad saavad puurides vaevu ümber pöörata või tiibu sirutada. Nad ei näe kunagi päikesevalgust ega tunne maapinda oma jalge all.“

Õigusaktides on sätestatud kanade minimaalsed pidamistingimused, mille järgi peab iga looma kohta olema 600 cm2 (ühe A4 paberi ulatuses) vaba ruumi, 15 cm pikkune õrs ja 12 cm pikkune söötur. Puuris peab olema pesa, mille põrand ei ole traatvõrgust, ja lisaks sellele ka allapanu. Isegi neid minimaalseid nõudeid ei järgita, mis muudab probleemi loomade jaoks veelgi teravamaks. Sellised pidamistingimused on keelatud nii Läti õigusaktidega kui ka Euroopa Liidu nõukogu direktiiviga 1999/74/EC, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded.

Organisatsioon Loomade Nimel kutsub tarbijaid üles loobuma puurikanade munadest ja Eesti poekette vastavate munade müügist.

Rohkem pilte leiad siit: https://failiem.lv/u/p4yag3nn

Video: https://youtu.be/dvST5ubw3ww 

olucena-02

olucena-27olucena-09

Loomaõiguslased avaldasid kaadrid Eestis müüdavate kanamunade julmast tootmisprotsessist