riga2

Läti valitsus algatas eelnõu, mis keelab metsloomade kasutamise tsirkuses juba selle aasta juulist. Vastavad muudatused loomakaitseseadusesse valmistas ette maaeluministeerium. Seaduses on Riia tsirkusele ette nähtud üleminekuaeg selle aasta lõpuni.

Tsirkusekeelu vastu on välja astunud aasta aega tagasi loodud Riia tsirkuse toetusselts, kes nõuab loomatsirkuste säilitamist.

Maaeluministeeriumi esindaja ütles, et kuna Riia tsirkuses esinevad ka tsirkusetrupid kolmandatest riikidest, ei ole Läti ametiasutustel võimalik veenduda, et loomade dresseerimisel ei ole kasutatud julme meetodeid. Ta lisas, et päevavalgele on tulnud rohkelt skandaalseid juhtumeid kus loomi, näiteks ahve ja elevante on julmalt väärkoheldud. Maaeluministeeriumi esindaja lisas samuti, et otsuse tegemisel on oluline vaadata, mis toimub lähiriikides. Poolas, Eestis ja Põhjamaades on selge suund loomatsirkuste keelustamisele.

Seaduseelnõu näeb ette metsloomade kasutamise keelustamist tsirkustes ja muudel avalikel üritustel. Läti valitsus tegi Seimile ettepaneku menetleda seaduseelnõu kiirendatud korras. Keeld hakkab kehtima nii kohalikele kui ka välistsirkustele, kuid puudutab ainult metsloomade kasutamist.

Loomade Nimel on juba aastaid tegutsenud selle nimel, et metsloomade kasutamine tsirkustes keelustada. Eelmisel aastal nägime selles vallas mitut olulist tulemust. Tartu, Pärnu, Tallinn ja Viljandi võtsid vastu otsuse, et metsloomadega tsirkuseid enam linna ei lubata. Samuti pidasime läbirääkimisi tuntud Viktor Nikulini tsirkusega, kes lubas, et loobub oma etendustes loomade kasutamisest. Ka Eesti Maaeluministeerium on algatanud eelnõu loomade kasutamise keelustamiseks tsirkustes, mis loodetavasti peagi vastu võetakse. Uuringute järgi ei toeta 75% Eesti elanikkonnast loomatsirkusi.

Läti valitsus algatas eelnõu, mis keelab metsloomade kasutamise tsirkuses