11a-1173

2016. aasta novembrikuus korraldasid Loomade Nimel ja Eesti Vegan Selts vegan väljakutse, kus igaühele anti võimalus toitumisteave, retseptide, infokirjade ja ürituste toel kuuks ajaks veganiks hakata. Väljakutsest võttis osa 1000 inimest, kellest 203 täitsid ka pärast väljakutse lõppu küsimustiku oma kogemuste kohta. Tulemustest selgus, et enamus väljakutses osalenutest otsustas pärast novembrikuud veganina jätkata, loobuda lihast või lihatarbimist vähendada. Ühtlasi leidis enamus, et veganina toitumine oli kerge või muutus väljakutse ajal kergemaks.

Tutvustame lühidalt küsitletud osalejate tagasisidet. Sissejuhatavalt tuleks osutada sooliste ja vanuseliste rühmade esindatusele osalejate hulgas — koguni 92,1% vastanutest olid naised ja ülejäänud 7,9% mehed, samas kui 54,2% olid vanuses 15—25. Järgmisesse vanuserühma, 26—35, kuulus 31,8% vastanutest. Lisaks elas 72,1 % osalejatest Harjumaal ja Tartumaal.

Enne väljakutse alustamist pidas ligikaudu kolmandik vastanutest (34,5%) ennast segatoitlasteks, kes sõid nii loomseid kui taimseid toite. Segatoitlased moodustasid vastanute hulgas suurima rühma (34,5%), 28,5% ei tarbinud liha, kuid sõid endiselt muna, piimatooteid ja/või kala, ning koguni 30% osalejatest olid varasemad veganid.

Valdav enamus küsitletud inimestest olid seega 15—35 aastat vanad, naissoost, elasid Harju- või Tartumaal ja enamjaolt taimetoitlusega üht- või teistpidi tuttavad, kuid mitte veganid.

piechart1

Kuigi suur enamus vastanutest enne väljakutset veganid ei olnud, ei osutunud väljakutse siiski enamuse jaoks keeruliseks. Vastupidi — 54,8% vastanutest leidsid, et suutsid kuu aega kenasti veganina hakkama saada. 15,1% arvasid, et alguses oli küll raske, kuid et väljakutse läks ajapikku lihtsamaks. Vaid 11,6 % jaoks osutus veganlus samavõrd keeruliseks nagu enne väljakutset, ja ainult 6,5% otsustas väljakutsest novembrikuus loobuda.

piechart2

Pärast väljakutse lõppu otsustas ka 45,5% veganina edaspidi jätkata. 31 % ei hakanud küll veganiks, kuid otsustasid loobuda lihast või vähendada lihatarbimist. Ainuüksi 2,5 % vastanutest otsustasid jätkata just segatoitlastena. 20,5 % ei valinud ühtegi ülalmainitud variantidest, tuues põhjuseks näiteks soovi vahetevahel mõnda loomset toitu tarbida või mõnest spetsiifilisest toiduainest loobumise raskuse. Veganiks jäämise põhjuseks toodi nii selle toitumisviisi keskkonnasõbralikkust, loomasõbralikkust kui ka tervislikkust.

Osalejate vaieldamatuks lemmikuks väljakutse ajal osutus just täistaimne toit. Paljude vastanute suurimaks üllatuseks oli tõsiasi, et vegan toiduvalik on väga lai, retseptid kerged ja toit maitsev. Ühtlasi teatas 60,1% vastanutest, et oleksid isegi rohkem retsepte soovinud katsetada väljakutse ajal.

Positiivne kokkupuude maitsva toiduga ning suur huvi retseptide vastu aitab mõista väljakutse edukuse põhjuseid. Kui enamus vastanuid leidis, et veganlus pole raske või osutus ajapikku oodatust lihtsamaks ning et vegan toit oli ka meeldiv, siis on ehk arusaadavam, miks vähesed otsustasid segatoitlastena jätkata. Toredaks lõpunoodiks on ühtlasi see, et 90% vastanutest soovitaksid ka vegan väljakutset oma sõpradele. Väljakutse tulemused annavad põhjust arvata, et isiklik kokkupuude veganlusega oli enamuse jaoks oodatust kergem ja ka maitsev.

Vegan väljakutse tulemused: enamus osalejatest vähendab loomse toidu tarbimist